Odstranění barvy horkovzdušnou pistolí

Potřebují dveře nebo rámy nový nátěr? Nebo si chcete zrestaurovat starožitnou skříňku? Nejdřív budete muset odstranit vrstvu starého nátěru. To se většinou dělá škrabkou na barvu a horkovzdušnou pistolí. Na vroubkované dřevo a místa, kam se s horkovzdušnou pistolí těžko dostává, se dá použít rozpouštědlo. Počítejte s tím, že se jedná o celkem agresivní a neekologický prostředek.

Bezpečnost
Pracujte bezpečně. Při odstraňování nátěrů se mohou uvolňovat škodlivé látky, buďte tedy na práci dobře připraveni.
• Otevřete okna, abyste zajistili dobrou ventilaci, a pracujte pokud možno venku.
• Používejte ústní roušku proti výparům.
• Pracovní rukavice a ochranné brýle vás ochrání před žhavými kousky odstraňované barvy a zabrání podráždění pokožky a očí výpary z odstraňovače nátěrů.
• Připravte si kbelík s vodou pro případ, že dřevo začne doutnat nebo hořet.
• Kousky odstraňované barvy patří do skupiny malého chemického odpadu. Smeťte je do sáčku a odevzdejte na skládce/recyklačním místě.

#1

Uvolněné kousky

Odstraňte nejdřív škrabkou na barvu špínu a uvolněné kousky. Zajistěte, aby byla škrabka opravdu ostrá a aby typ škrabky (malá, velká, trojúhelníková, zaoblená) odpovídal tvaru dřeva.

#2

Malé kousky

Pak postupně zahřívejte malé kousky starého nátěru horkovzdušnou pistolí. Když uvidíte, že se na barvě tvoří puchýřky, vezměte škrabku.

#3

Škrábat

Přiložte škrabku rovně ke dřevu a seškrabujte teplou vrstvu barvy. Pracujte po směru dřevěného vlákna a nevyvíjejte příliš velkou sílu, jinak poškrábete dřevo.

#4

Zbytky barvy

Tímto způsobem oškrábejte kousek po kousku celý povrch. Smeťte zbytky barvy a odevzdejte je ve sběrném dvoře.

#5

Vyplnit trhliny

Kde je to potřeba, vyplňte poškození a trhliny ve dřevu za pomoci plniva určeného na dřevo. Uhlaďte zednickou špachtlí a nechte uschnout (viz návod na balení).

#6

Zbrousit dřevo

Potom zbruste brusným papírem nebo plochou / delta bruskou a, pokud nejste spokojeni s výsledkem, opakujte krok 1.

#7

Strojově

Sbruste nyní celou plochu plochou / delta bruskou nebo vibrační bruskou. Použijte brusné kotouče se zrnitostí 120 (nechte si poradit v obchodě se stavebninami).

#8

Hotovo!

Dřevo je teď připraveno na novou vrstvu nátěru!

Co jiného potřebujete?

  • Škrabka na barvu
  • Pracovní rukavice
  • Ochranná maska na ústa
  • Bezpečnostní brýle

Prodlužovací kabel

Nemáte v prostoru , kde budete pracovat elektřinu? Použijte extra dlouhý, profesionální prodlužovací kabel místo podomácku improvizovaného řešení. Tak předejdete ztrátám napětí a budete mít dostatečný výkon pro stroje s vysokou spotřebou, jako třeba bourací kladivo.

Ochrana skla

Chraňte sklo nebo jiné křehké části proti žáru z horkovzdušné pistole. Dá se to udělat kouskem plechu, obkládací dlaždičkou nebo zednickou stěrkou. Tím předejdete vzniku popálenin nebo trhlin.

Loading...