Odstranění barvy z fasády

Někdy je fasáda zdi natřena barvou. Z estetických důvodů, na ochranu nebo aby se zakryl špatný stav cihel. Chcete tuto vrstvu barvy odstranit? To se dá udělat dvěma způsoby: vysokotlakým čističem nebo rozpouštědlem barvy. Ať už si vyberete jakýkoli způsob, nepouštějte se do toho za mrazu. Rozpouštědlo barvy a voda, které se dostanou do cihel a spár, mohou zmrznout, nabýt na objemu a poškodit tak fasádu.

Vysokotlaký čistič
Není vhodný pro staré fasády s porézními kameny. Je vysoká pravděpodobnost, že by došlo k uvolnění výplní spár a poškození cihel. U této metody může dojít i ke změně barvy kamenů. Používejte vodotěsný oděv a vysokou obuv, abyste se nezamokřili!

Rozpouštědlo barvy
Rozpouštědla barvy jsou k dispozici ve všech formách a množstvích: gely, pasty, vodné substance a šetrné k životnímu prostředí. Přečtěte si pečlivě pokyny na balení prostředku, který jste si vybrali. Pracujte bezpečně: oblékněte si starý ochranný oděv a použijte pracovní rukavice, ústní roušku a bezpečnostní brýle.

#1

Žebřík nebo lešení?

Pokud je to třeba, umístěte žebřík nebo lešení.

Žebříky a lešení

#2

Do práce s vysokotlakým čističem

Použijte vysokotlaký čistič s frézou na špínu. Připojte jej k elektřině prodlužovacím kabelem pro profesionální stroje, aby nedocházelo ke ztrátám napětí. Od fasády udržujte vzdálenost maximálně 1 metr, abyste dosáhli dobrého výsledku.

#3

Používáte rozpouštědlo barvy?

Nejdřív fasádu umyjte roztokem vody a čistícího prostředku. Než začnete, tak se přesvědčte, že je zeď suchá, a vyzkoušejte prostředek nejprve na malém nenápadném kousku. Rozetřete prostředek starým hadrem po vrstvě barvy. V případě většiny gelů a past pak přitlačíte na barvu kus látky a tou barvu odstraníte. Přečtěte si pečlivě pokyny na balení prostředku, který jste si vybrali. Smeťte měkkým kartáčem zbylou barvu. Opláchněte stěnu studenou vodou.

#4

Opravit spáry

Opravte případně poškozené spáry.

#5

Impregnovat fasádu

Ošetřete fasádu impregnačním prostředkem odpuzujícím vlhkost. Poraďte se v prodejně se stavebninami, jaký prostředek je pro vás nejvhodnější.

#6

Nová vrstva barvy

Nyní můžete případně nanést novou vrstvu barvy.

Co jiného potřebujete?

  • Pracovní rukavice
  • Bezpečnostní brýle
  • Ochranná maska na ústa
  • Impregnační prostředek

Malý povrch (graffiti)

Chcete od barvy očistit malý povrch, odstranit stříkance od barvy nebo graffiti? Použijte ocelový kartáč a vodu. Drhněte jen zlehka, abyste neudělali velké škrábance.

Loading...