Položit základy

Chcete postavit plot, zahradní domek nebo přístavbu? Asi budete muset nejprve položit betonové základy. Než začnete pracovat s betonem, spočítejte si, jak velké a pevné základy musí být. To závisí na materiálu, který budete používat, na hmotnosti budovy, která bude na základech stát a na podkladu. Výpočet přenechte raději odborníkovi, pokud sám velmi dobře nevyznáte.

#1

Vyznačit obvod

Vyznačte do půdy obvod základů. Vykopejte půdu do hloubky 60 cm (hranice mrazu).

#2

Udělat bednění

Udělejte bednění z betontriplexu. Spusťte jej do jámy. Zkontrolujte, zda bednění stojí vodorovně a všechny rohy svírají pravý úhel.

#3

Zatlouct zahradní kůly

Zatlučte do země podél každé strany rohu z vnější strany zahradní kůl do hloubky 50 cm ve vzdálenosti 10 cm od rohu. V případě pravoúhlých základů kůly navíc podél dlouhé strany bednění. Přišroubujte kůly k bednění a seřízněte.

#4

Vylít vrstvu písku

Vylijte vrstvu písku o tloušťce 20 cm. Srovnejte stahovací latí a zkontrolujte, zda je vrstva písku vodorovná. Pokropte vodou, aby bylo pískové lože pevnější.

#5

Stavební fólie

Položte na pískové lože plastovou stavební fólii.

#6

Upravit ocelové stavební rohože na míru

Upravte ocelové stavební rohože na míru pomocí úhlové brusky.

#7

Beton

#8

Zalití

Zalijte jámu z 1/3 betonem. Položte ocelové stavební rohože do otvoru na kousky dlaždic.

#9

Další zalití jámy

Zalijte zbytek jámy. Píchejte pravidelně do vylitého betonu vibrační jehlou, abyste měli pevný beton bez vzduchových bublin.

#10

Vyplnění rohů

Vyplňte rohy, pokud je to třeba, zednickou lžicí a vyrovnejte do vodorovna.

#11

Zavlažování

Postříkejte základy trochou vody a zakryjte umělohmotnou folií. Nechte minimálně 4 dny schnout.

Co jiného potřebujete?

  • Desky z betontriplexu
  • Zahradní kůly
  • Vodováha
  • Písek
  • Vodící lať
  • Beton
  • Zednická lžíce
Loading...