Udělat si beton

Chystáte se vylít betonovou podlahu nebo základy? Takže přirozeně potřebujete beton. Pokud potřebujete opravdu hodně betonu, je lepší si koupit hotový. Ale pro malé povrchy si beton snadno namícháte sami.

Namíchat beton svépomocí

Ještě jednou vyjmenujeme výhody:

  • Levnější než koupit hotovou.
  • Můžete hned začít.
  • Flexibilní. Máte málo? Tak si prostě přimícháte.

1-2-3- beton

Beton sestává z cementu, písku, štěrku a vody. Udělejte to v poměru 1-2-3. Pak přidejte vodu.

  • 1 díl cementu
  • 2 díly písku
  • 3 díly štěrku
  • 0,5 dílu vody

Štěrk & písek

Druhy štěrku, který můžete použít, jsou: selský štěrk, Moraine štěrk, Másský štěrk nebo bílý štěrk. Nejlevnější je selský štěrk. Chcete krásný světlý beton? Použijte bílý štěrk. Čím menší jsou zrnka, tím jemnější beton.
Použijte ostrý písek na beton na vylití a jemnější písek na bílý beton nebo maltu. Skladujte písek vždycky v suchu, nejlépe dobře zakrytý venku.

Kroky

  1. Promíchejte v kýblu nebo kolečku pořádně písek se štěrkem. Potom přidejte cement.
  2. Udělejte ve směsi důlek. Přilévejte postupně vodu a smíchejte ji se směsí. Směs musí být hladká, ale ne příliš mokrá.
  3. Používáte míchačku na beton? Do točící se míchačky dejte nejdřív písek se štěrkem, potom přidejte cement a poté postupně přilévejte z kýble vodu do stále běžící míchačky. Potom nechte aspoň ještě jednu minutu míchačku běžet, než budete hmotu používat.

Nepřipravujte si moc

Nedělejte víc betonu, než kolik spotřebujete během dvou hodin. Jinak vyschne.

Vodotěsnost

Používejte cementovou směs místo vody, aby bylo vápno hned vodotěsné.

Loading...