#1

Umístěte seříznuté dřevěné kolíky

Umístěte seříznuté dřevěné kolíky na konci a na začátku plotu. Natáhněte mezi nimi provázek. Vypočtěte, kolik panelů plotu budete potřebovat (většinou jsou 1,80 cm široké) a kde je třeba umístit mezikůly.

#2

Mezikůly

Umístěte seříznuté dřevěné kolíky na místa mezikůlů.

#3

Vyvrtejte díry zemním vrtákem

Vyvrtejte na místa, kde budou stát kůly, díry zemním vrtákem. Co se týče hloubky, počítejte s výškou seříznutých dřevěných kolíků. Dírky na šrouby musí být těsně nad povrchem země.

#4

Umístěte seříznuté dřevěné kolíky do děr

Umístěte seříznuté dřevěné kolíky do děr. Nasaďte na ně pevný krátký kus dřeva a zatlučte je jeden po druhém do země tak, že budete kladivem bouchat do dřeva.

#5

Vodováha

Zkontrolujte, zda držáky kůlů stojí vodorovně.

#6

Vylijte cementovou maltu/cementovou jemnozrnnou maltu

Upevněte držáky kůlů tak, že nalijete do děr cementovou maltu/cementovou jemnozrnnou maltu. Nechte uschnout.

#7

Umístěte kůly do držáků kůlů

Umístěte nyní první a druhý kůl do držáků a upevněte šrouby. Vyvrtejte do každého kůlu dva otvory na šroubky (ve výšce 30 a 160 cm).

#8

Držák zástěny

Zašroubujte do každého otvoru na šrouby držák zástěny.

#9

Přišroubujte dřevěné panely

Přišroubujte k držákům clony/markýzy/zástěny dřevěné panely. Dbejte, aby se panely nedotýkaly země, jinak budou hnít.

#10

Kontrolujte zástěnu

Kontrolujte, zda stojí zástěna vodorovně a až pak pokračujte dalším kůlem a dalším panelem. Opakujte to tak dlouho, než bude plot hotový.

#11

Uřízněte kůly

Uřízněte kůly, pokud je to potřeba, a umístěte na horní stranu pozinkované krytky, chránící proti hnilobě.

#12

Vyplňte půdou

Vyplňte prostor kolem držáků kůlů půdou a udusejte.

Co jiného potřebujete?

 • Seříznuté dřevěné kolíky
 • Provaz
 • Cementová malta/cementová jemnozrnná malta
 • Kladivo (sleg)
 • Kus tvrdého dřeva
 • Vodováha
 • Zatloukací patky
 • Dřevěné panely plotu
 • Dřevěné panely
 • Vrták do dřeva
 • Šrouby
 • Držáky clony/markýzy
 • Pozinkované krytky sloupku

Fasáda

Začíná u fasády plot? Pak použijte jako první kůl dřevěný trám o rozměrech 4,5 x 7 cm, který připevníte zatloukacími hmoždinkami.

Držáky kůlů

Seříznuté dřevěné kolíky chrání před hnitím a propadem. Použijte ploché držáky kůlů, když chcete plot umístit na dlaždice nebo beton. Připevněte je k podkladu betonovou vrtačkou, šrouby z nerezové oceli a hmoždinkami.

Loading...