#1

Plastová plachta nebo prostěradlo

Položte pod živý plot plastovou plachtu nebo prostěradlo. Do ní nebo do něj zachytíte odpad ze stříhání a to vám ušetří na konci spoustu práce.

#2

Žebřík

Je živý plot tak vysoký, že přes něj nevidíte? Na stříhání horní části si v tom případě vezměte žebřík.

#3

Šňůra elektrických nůžek na živý plot

Dejte pozor na šňůru elektrických nůžek na živý plot, nechte si ji položenou na rameni.

#4

Způsob stříhání

Začněte na spodní části keře a propracovávejte se nahoru. Ostříhejte větve, které příliš vyčnívají, a odstraňte také odumřelé a uschlé větve a listy. Stříhejte tak, aby byla horní část poněkud užší, aby měly spodní větve také světlo.

#5

Očistěte nůžky na živý plot

Po ukončení stříhání hned očistěte nůžky. Opatrně z nůžek odstraňte větvičky a listí. Suchým hadrem setřete špínu. Potom nastříkejte čepele nůžek prostředkem proti rzi a olejem nebo mazadlem, pak nůžky opět uložte do ochranného obalu.

#6

Ukliďte odpad po stříhání

Po ukončení stříhání ukliďte vzniklý odpad.

Co jiného potřebujete?

  • Plastová plachta
  • Hadr
  • Antikorozní prostředek
  • Tuk nebo olej

Odpad po stříhání

Odpad po stříhání (větve a listí) můžete odvézt v přívěsném vozíku do sběrného dvora, ale můžete je zpracovat i na vlastní zahradě. Rozdrťte větve v elektrickém nebo benzinovém drtiči dřeva. Elektrická varianta je šikovná, když máte v okolí zásuvku. Jinak je řešením benzinová varianta. Tím můžete často rozsekat taky větve s větším průměrem. Dřevěnou drtí můžete vysypat cestičky. Nebo si udělat vlastní kompost, když odpad ze stříhání zamícháte se zeleným odpadem ze zahrady.

Loading...