#1

Natáhněte provázek

Natáhněte provázek, podél nějž položíte první řadu.

#3

Malta a asfaltový papír

Dejte pod první řadu vrstvu malty, pás asfaltového papíru a ještě jednu silnou vrstvu malty. To je proti vzlínajícímu vlhku.

#4

Položte první cihlu

Položte do malty na délku první cihlu a zkontrolujte, zda leží vodorovně.

#5

Vezměte druhou cihlu

Uchopte druhou cihlu vypouklou stranou dolů. Namažte ji maltou na čelní stranu, kterou takto položíte vedle první cihly.

#6

Dokončete řadu

Držte cihlu trochu šikmo a přitlačte ji jedním pohybem k první. Vyrovnejte ji poklepem zednickou lžící a zkontrolujte, zda leží vodorovně. Seškrábněte hned přebytečnou maltu zednickou lžicí. Dokončete takto řadu.

#7

Rozpulte první cihlu

Rozpulte úhlovou bruskou první cihlu ve druhé řadě. Tak bude každá další řada o půl cihly posunuta.

#8

Přemístěte vodící šňůru

Přemístěte vodící šňůru pokaždé nad novou řadu a zkontrolujte vždy, zda cihly leží vodorovně.

#9

Vyzděte další řady

Naneste před druhou a také před dalšími řadami pro každou cihlu vrstvičku malty na spodní cihlu.

#10

Vyškrábejte spáry

Vyškrábejte na konci dne ze spár asi 1 cm. Potom uhlaďte spárovací lžicí.

#11

Nechte maltu zatvrdnout a spárujte

Nechte maltu asi 2 týdny zatvrdnout. Potom můžete spárovat. V nádobě na maltu si připravte spárovací maltu (přečtěte si pokyny na balení). Naneste spárovací maltu na hladítko.

#12

Spárování zdi

Spárujte spárovací lžicí nejdříve vertikální spáry a pak horizontální spáry.

Jaké druhy spár existují?

#13

Smeťte spárovací maltu

Až budete hotovi, smeťte měkkým kartáčem zbytky spárovací malty.

Co jiného potřebujete?

 • Provaz
 • Cihly
 • Vodováha
 • Nádoba na míchání
 • Písek
 • Cement
 • Voda
 • Asfaltový papír
 • Zednická lžíce
 • Spárovací lžíce
 • Spojovací malta
 • Hladítko
 • Spárovací lžíce
 • Kartáč (měkký)

Cvičení

Než začnete stavět zeď, nejdřív si zdění vyzkoušejte. Vezměte několik cihel a použijte jako podklad pouliční dlaždici.

Rohy zdí

Jste u rohu zdi? Zaměňte poloviční cihlu na začátku každé druhé řady za celou cihlu, kterou položíte napříč na zeď.

Loading...