Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Bez uprzedniej pisemnej zgody RentSetGo zabrania się powielania, kopiowania, dostosowywania, rozpowszechniania i udzielania zgody na publikację informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Niniejszą stronę internetową zaprojektowano i złożono z największą możliwą starannością. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować kompletności i prawidłowości podanych tu informacji.

RentSetGo
ul. Połczyńska 114A
01-304 Warszawa

Tel. 22 736 76 44
info@rentsetgo.com
www.rentsetgo.com

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Regon 141664191
NIP PL 1070012902
Nr wpisu w KRS 0000319903

2023 © RentSetGo

Loading...